Yogisk filosofi

125px-Bali_Omkara_Red

Det finns hyllmetrar med böcker och skrifter om yogans filosofi och jag försöker då och då ta upp olika delar av detta. Förra året presenterade jag yogans viktigaste text Patanjali´s Yogasûtra. Den skrevs ner första gången 200-204 e.Kr. från att tidigare endast överförts muntligen. En del av Patanjali´s Yogasûtra är det man kallar ”Den åttafaldiga vägen”. Det är framför allt det jag kommer att skriva om nedan.

Sûtra betyder tråd/minnestråd och är ungefär detsamma som aforism. Det finns 195 sûtror, kortfattade meningar, men sedan hela böcker med tolkningar och förklaringar av dessa sûtror. Men det hjälper inte att bara läsa. Man måste praktisera också.

Den åttafaldiga vägen ur Patanjali´s Yogasûtra.

(består av etiska regler och tekniker för att nå andlig upplysning)

Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Prathyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi.

 

  1. Yama – Moralisk disciplin

Ahimsa –Ickevåld, icke skada. Vare sig i ord, tanke eller handling.

Satya –Vara sann mot dig själv och andra. Obs! Tänk på ahimsa när du är ärlig. Lyssna inkännande och tala medvetet!

Asteya –Inte stjäla. Inte använda mer än vi behöver  t ex av Moder Jord.

Brachmacarya – Kyskhet. Att kortare perioder leva i celibat för att omvandla sexuell energi till andlig energi. Dock inte så vanligt inom kundaliniyogan.

Aparigraha –Inte vara girig. Tänkt på att grejor tar energi på många sätt. Ta inte för dig mer än du orkar äta t ex. Handla bara sådant du verkligen behöver.

  1. NiyamaPåbjudna praktiker

Shaucha –Renhet. Som inför sadhana – duscha kallt, eller i alla fall duscha. Borsta tänder och tunga.Försök äta sattwisk kost (mer om det på annat ställe senare)

Samtosha –Förnöjsamhet. Var tacksam för det du har. Positiva affirmationer. Gräset är inte grönare på andra sidan. Var inte avundsjuk.

Tapas –Självdisciplin. Gör din dagliga kriya och meditation. Var medveten om hur du beter dig och lever ditt liv. Fullfölj det du påbörjat.

Svadhyaya –Studier. Alla studier som ger dig ökad kunskap, men framför allt om yogans filosofi förstås. Meditationen räknas hit.

Ischvara Pranidhana –Dyrkan av Gud. Naturligt för vissa att prata om Gud. Svårare för andra. Då duger den Kreativa kraften eller den Universella energin.

  1. Asana – Kroppsställningar

Behärskande av kroppen. Ex lätt meditationsställning eller lotusställning. I kundaliniyogan finns 84 andra ställningar som hjälper dig behärska kroppen och träna din uthållighet och ditt tålamod.

  1. Pranayama – Andningsreglering

Behärskande av andningen. Lugna ner frekvensen samt göra medvetna andningsuppehåll. Vi har även lagt till eldandning och uppdelad andning i kundaliniyogan.

  1. Prathyahara – Bortdragande från sinnet

Kontroll över känslorna. Bra att använda när det spänner i kroppen eller nervsystemet och sinnet pockar på för att du ska avsluta en övning.

  1. Dharana – Koncentration

Sinnet fästes vid ett objekt. Objektet kan vara mantrachanting, fokuspunkt eller mudra. Acceptans.

  1. Dhyana – Meditation

Är en förlängning av koncentrationen – dharana. Ett oavbrutet flöde. Ett stillande av sinnet och det ständiga pratet i huvudet. Surrender.

  1. Samadhi – Extas

Här menas inte alls att springa omkring och bete sig galet utan snarare att vara väldigt lugn. Vara här och nu. Du sammansmälter med mantrat du sjunger. Eller rättare sagt mantrat sjunger dig. Du befinner dig i det man i modernt tal benämner flow.

Mantrat Wahe Guru hjälper dig att nå detta avundsvärda tillstånd för kortare stunder.

Du kan börja med att leva efter principerna i yama och niyama, eller också börja med asanas, meditation osv. En kombination av alla åtta stegen torde trots allt vara det bästa. Steg för steg och droppe för droppe närmar du dig det vi kallar andlig upplysning, som i mina ögon och öron inte är konstigare än att du lever livet fullt ut.

Utan rädslor och begränsingar.

Observera att tilläggstexterna till den åttafaldiga vägen är mina egna tolkningar och inga absoluta sanningar..

Jag önskar dig fortsatt lycka på din väg. Eva.