Mantran

Söta Jona tillsammans med Satya Singh på yogalärarutbildningen i Falsterbo. Februari 2010. Satya som är ”världsmästare” på mantran.

Varför sjunger vi mantran i kundaliniyogan?

Först och främst för att det är vackert och ger oss glädje, men också för att det har kända effekter på vårt välbefinnande.

Effekten av Kundaliniyogans mantran är vetenskapligt testat och trots att vissa av dem började utövas redan för ett många hundra år sedan håller de än idag.

Mantra, liksom alla ljud och tankar, är vibrationer, och vibrationer påverkar vår kropp och vår hjärna. Ljud påverkar ibland negativt, som vid infraljud och för starka ljud på en hårdrockkoncert. Ibland positivt, som när vi lyssnar till havet, vinden och fågelsången.

Rent tekniskt stimuleras nervsystemet när du sjunger och tungan slår emot de 84 meridianpukterna i gommen. Dessa vibrationer fortleds sedan till hjärnans olika delar och anses kunna påverka  såväl hypofys/hypothalamussystemet, som smärtkommunikationsbanor från thalamus till cortex (storhjärnan). Nervstimuleringen sägs påverka produktionen av stresshormoner och neurotransmittorer och studier har visat att man genom mantrameditation kan öka serotoninhalten i hjärnan.Vilket i sin tur kan minska nedstämdhet och kronisk smärta.

Även kortisol- och adrenalinproduktionen sägs balanseras och därigenom minskar även risken att drabbas av stressjukdom.

När du sjunger mantran uppehåller du dina tankar vid något neutralt och kan med detta stänga ute orostankar och negativa tankar. Mantra är ett kodat ljud med särskild betydelse och förmår tränga igenom ditt tankebrus. Det har effekt oavsett om du förstår dess mening eller ej. Språket är oftast sanskrit eller gurumukhi (ur guruns mun) och många av dessa mantran har sjungits i hundratals år i delar av världen. När du upprepar samma ord om och om igen får sinnet ingen ny stimulans och tankeverksamheten lugnar ner sig. Du vilar din hjärna precis som under sömnen och blir klar och fokuserad efteråt.

Mantrasången vänder sig till ditt inre jag, din själ. Den når bortom intellektet och skapar, på det omedvetna planet, en kontakt med ditt undervetna. Gamla minnen och känslor kan dyka upp under mantrasång och meditation. Ibland kan det kännas jobbigt att de kommer, men efteråt känner du dig ofta lättad. Som en slags rening av ditt undermedvetna.

Chanting eller mantrasång ger dig vägledning i livet och lugn och ro.

Sat Nam!

___________________________________________________

Några exempel på mantran:
Ong Namo, Guru Dev Namo (mantra för intoning) betyder:
”Jag hälsar den obegränsade kreativa kraften och den inre visdomen”.
Sat Nam (avslutning): betyder ”Sanning är min identitet” eller ”Jag är sanning”.

______________________________________________________

Ek Ong Kar, Sat Nam, Siri, Wahe Guru
En av de första meditationerna somYogi Bhajan (mannen som förde kundaliniyogan till västvärlden) lärde sina elever i USA. Den har utrensande effekt och involverar alla chakrorna.
Den ger dig kontakt med det universella.
Mantrat betyder ”En skapare skapade denna skapelse. Sanning är dess identitet. Obeskrivlig är denna visdom”.

________________________________________________________

Sa Re Sa Sa
Även denna en av de tidiga meditationerna som Yogi Bhajan lärde ut i USA.
”Sa Re Sa Sa ,Sa Re Sa Sa Sarang
Har Re Har Har Hare Re Har Har Har Re Har Har Harang”
betyder. ” Jag för jordens energi upp mot himlen och himlens energi ner mot jorden, det begränsade upp i det obegränsade och det obegränsade ner i det begränsade”.

_______________________________________________________

Ra Ma Da Sa, Sa Se SoHung betyder ”sol, måne, jord, oändlighet, totalitet, jag är du”. (Sjunges i healingmeditationen).

________________________________________________________

Sa Ta Na Ma betyder födelse, liv, död, återfödelse. Hela mantrat betyder ”Jag är den sanning jag mediterar på”. (Kirtan Kriya meditation)

________________________________________________________

Guru Guru Wahe Guru, Guru Ram Das Guru. (hjärtats meditation)
Detta mantra helar och ger beskydd. ” Visdom och insikt kommer såsom en tjänare av det oändliga.

__________________________________________________________

Aad Guray Nameh. Jugaad Guray Nameh. Sat guray Nameh. Siri Guru Devay

                           butterfly