Kundaliniyoga

Kundaliniyoga,Yogan för hela livet

kikande ros.jpg-for-web-small 

På denna sida kan du läsa om Kundaliniyogans bakgrund, effekter och tekniker samt om Chakrasystemet och De tio kropparna. 

Kundaliniyoga är en ca 5000 år gammal indisk filosofi. I mina ögon en urgammal friskvårdsmetod. Från början fördes kunskapen vidare från mästare till lärljunge.Mantran, mudras, meditationer och yogaställningar var hemliga. 

När Yogi Bhajan, yogamästare och sikh från Indien, förde med sig yogatraditionen till USA på 1960-talet, hördes många kritiska röster bland de gamla mästarna i Indien. Men de som lever idag är nog tacksamma över spridningen, som kan ge oss en bättre och mer kärleksfull värld.

Yoga kan utövas av alla oavsett kön, ålder och religiös tillhörighet. Fysiska problem är sällan något hinder, då du utgår från din egen dagsform och förmåga.

Kundalíniyogan kallas ibland för hushållsyoga för att det du lär dig i yogasalen kan tillämpas i ditt vardagsliv. Dagens yogautövare drar sig inte undan världen, utan förmedlar istället sin nya harmoni i möten med vänner, medmänniskor ute i samhället och inom familjen.

Yogapasset och dess effekter.

Ett kundaliniyogapass består av intoning, yogaställningar – som kallas asanas, liggande avslappning ibland till musik samt meditation med olika andningstekniker eller mantrasång.

Efter ett yogapass har du fått dagens fysiska träning och stretching, vilket gör att de flesta muskel- och ledbesvär lindras. Du har fått igång cirkulationen och matsmältningen. Du har vädrat igenom dina lungor och fått ny energi. Men kanske störst av allt – du känner dig harmonisk och lugn och redo att ta tag i dagen.

I kundaliniyogan finns ett åttiotal olika grundställningar. De flesta relativt enkla att utföra, även om det känns stelt och ovant i början. Varje rörelse utförs i ett visst antal minuter, oftast 1-3 minuter, och tränar upp din kraft och uthållighet.

Flera asanas bildar ett yogapass, eller kriya, som ofta har ett namn och en särskild effekt, som t ex yogapass för ryggen, för mod, för immunförsvaret eller för energi och vitalitet. Den inbördes ordningen på ställningarna får inte ändras och man ska inte hålla ställningen längre än angiven tid.

Börja träna yoga hemma

Om du börjar med yoga hemma varje dag får du snart en mjuk, smidig och frisk kropp och en förbättrad mental beredskap, som hjälper dig att klara livets påfrestningar och krav.

Du kommer också att märka att du inte blir förkyld lika ofta, du får lättare att hålla normalvikt, spänningshuvudvärken eller migränen kommer mera sällan eller inte alls. Dina muskler blir mer avspända, du soverbättre och oroar dig inte så mycket. Du får lättare för att leva i nuet.

Yogan och meditationen hjälper dig så småningom att lugna ner det ständiga ”pratet i huvudet”. Du blir herre över ditt sinne och inte tvärtom att sinnet styr dig.

Välkommen till ett friskare och gladare liv! En gåva till dig själv.

_________________________________________________________

Chakrasystemet

Chakrasystemet  är en yogisk modell, som kan beskrivas som koncentrerade virvlar av energi, som löper längs en linje från ryggslutet upp längs ryggraden.När du utövar yoga får du en egen upplevelse av dessa energipunkter i din kropp.

Chakrasystemet kan även ses som en användbar modell till självkännedom, hälsa och personlig utveckling. Chakran är kopplade till olika kroppsdelar, körtlar och till nervsystemet i den fysiska kroppen.

De är också kopplade till olika mentala och känslomässiga egenskaper samt till din grad av andlig medvetenhet. Enligt det yogiska synsättet är de flesta sjukdomar resultatet av obalanser i chakrasystemet.

Vanligtvis beskriver yogan sju stora chakran. Inom kundaliniyogan är auran, energifältet runt kroppen, det åttonde chakrat. Tips på skrifter i ämnet – se under litteratur.

1:a chakrat är rotchakrat (muladhara) som är beläget längst ner, vid anus. Detta chakra relaterar till elementet jord, din grundtrygghet, dina familjerelationer och din förmåga att försörja dig själv och sköta din hälsa.
Sjukdomar som anses kopplade till detta chakra är tjocktarm, ändtarm, anus,
ben och fötter. Körteln är binjurar som producerar adrenalin ”Fight or flight”
systemet. Det moderna stressiga samhället och även individer präglas av en
”förstachakraobalans”. Vi arbetar ofta med grundande övningar i yogan.
”Mother Earth is my home. I receive nurturing from Mother Earth”.

2:a chakrat är sakralchakrat (svadisthana) som är beläget vid fortplantningsorganen. Detta chakra relaterar till elementet vatten, till rörelse och det står för kreativitet, fantasi, relationer till andra än familjen samt fortplantning. Sjukdomar i underliv, ländrygg, höfter, njurar och urinblåsa hör hemma vid detta chakra. Med andra chakrat i balans förmår du vara i kroppen tillsammans med alla dina känslor. Du känner dig trygg tillsammans med andra.

3:e chakrat är navelchakrat (manipura) ditt kraftcentra, som är beläget i navelområdet. Detta chakra relaterar till elementet eld och representerar din handlingskraft, självförtroende, motivation och målmedvetenhet. Här skapas hetta (tappa) som driver igång metabolismen.

Organ i anslutning till navelchakrat är lever, gallblåsa, mjälte, bukspottkörtel och magsäck.
”With navel power you can sit lika a lotus in the muddy waters and enjoy life”

Solar Plexus. Detta är området mellan navelchakrat och hjärtchakrat. Det är i Kundaliniyogan inte ett chakra, men ett viktigt område på vägen mot hjärtchakrat. Här finns dina tidiga emotioner som du kan behöva bearbeta för att kunna gå vidare till hjärtchakrat. Vi har svårt att öppna hjärtchakrat fullt ut
om vi inte bearbetat gamla känslor och sår. När vi gjort det kan vi känna tillit
till att vi blir omhändertagna av något som är större än vi själva.
”I can feel peace deep within me”

4:e chakrat är hjärtchakrat (anahata) och är beläget i bröstkorgen i nivå med hjärtat. Elementet är luft och chakrat representerar förmågan till kärlek till dig själv och andra. Här finns en kombination av de lägre chakrornas kraft och livfullhet och de övres intuition och visdom. Här tar vi emot och ger tillbaka.
I hjärtchakrat väcks en neutral värme och hängivenhet till livet. Här integreras
sinne, kropp och själ. Vi känner oss hela.
”You are taken care of”

5:e chakrat är halschakrat (vishuddha) och är beläget i halsen vid sköldkörteln. Chakrat står för förmågan att kommunicera och uttrycka sig sant, vara sann. Tillhör de övre chakrorna, som vibrerar med högre frekvens än de lägre och binder samman alla chakror.
Elementet är eter (akasha), en kosmisk energi som inkluderar alla tattwas (jord,
vatten, eld och luft). Ljud och tal som uttrycker det inre såväl som det yttre.
Härifrån talar dit hjärta till andras hjärtan. Direkt och i sanning. Här finns även
lyssnandet utåt, men också inåt på din själ.
”A smile speaks louder than words”.

6:e chakrat är det tredje ögat (ajna) och sitter mitt emellan ögonbrynen bakom pannbenet. Chakrat relaterar till din intuitiva förmåga, självkännedom och visdom. Genom att utveckla din intuition har du tillgång till den universella visdomen inom dig. Kopplat till hypofysen ”The Master Gland”, som styr stora delar av vårt endokrina system.

7:e chakrat är kronchakrat (sahasrara)  högst upp på toppen av huvudet, hjässan. Chakrat relaterar till din själ och ditt högre medvetande; ett tillstånd där du når insikt och stillhet. Det kallas även ”den tiofaldiga lotusblomman”. I det
sjunde chakrat öppnar vi dörren till den icke-fysiska världen. Till det obegränsade. Vi kopplar upp oss till källan och dess helande kraft, för andra och oss själva.

8:e chakrat är auran, som är din utstrålning och ditt beskydd. Auran är det elektromagnetiska fältet som omsluter din fysiska kropp och stärker ditt nervsystem och ditt immunförsvar när den är hel och omslutande.
I kundaliniyogan klär vi oss gärna i ljusa kläder i naturmaterial för att öka
vår aura.

De tio kropparna.

Enligt Yogi Bhajan består människan av tio olika skikt, nästan som en lök. Man kan säga tio olika dimensioner eller medvetande nivåer. Den fysiska kroppen är en av dessa.Genom att skapa balans i de tio kropparna ökar du din medvetenhet och förmår nollställa egot. Vi har alla dessa kroppar, men det anses att vi är mer styrda av vissa. Yoga Bhajan har kopplat detta till numerologi – baserat på våra födelsesiffror. Tro det om du vill, men det är roligt att läsa om och är en smart väg till självkännedom. Tips på skrifter i ämnet hittar du under rubrik litteratur. Mycket av texterna här är plockade ur Göran Bolls häfte som jag rekommenderar.

 1. Själskroppen. Representerar ditt allra innersta väsen. Den del av dig som aldrig dör. Det eviga ljuset. När du lyssnar till din själ och följer dess instruktioner – då är du på rätt väg i tillvaron. Om i obalans har du tendens att bara köra på, köra över kroppens signaler. Du låter huvudet styra istället för hjärtat. När själskroppen är i balans förmår du slappna av och du vet vem du är. Du mår bra fysiskt och känslomässigt, du är skapande, empatiskt, rolig och litar på din intuition. Du kan sätta dig in i hur andra har det utan att uppslukas av dem. Utan att förneka dig själv. När hjärtat leder över hjärnan. Då är din själskropp i balans.
 2. Negativa sinnet. Den skyddande delen av sinnet, som lyssnar och avväger. Det är här du utvecklar din tillit.Det negativa sinnet kalkylera med olika faror och problem och ökar din medvetenhet. Syftet är att skydda dig, sätta gränser och avgöra vad som är bäst. Om denna del av sinnet är i obalans kan du vara överbeskyddande, oroa dig för småsaker, se faror överallt och vara extra känslig för smärta. Om i  balans så lyssnar du mer på din inre röst än på andras. Du litar på din intuition och har en tydlig tendens att vänta in det rätta ögonblicket.
 3. Positiva sinnet. Här har du dina möjligheter och obegränsade potential. Det är här du upptäcker vem du är och ser oändliga möjligheter i allt och alla. Det positiva sinnet ser möjligheter där det negativa ser begränsningar. I obalans kan du vara rädd för din egen styrka och bli trött och viljelös istället. Alternativt blir du överdrivet viljestark och kör över andra. I balans utstrålar du ödmjuk kraft och delar glatt med dig av din styrka. Du hittar alltid något positivt att säga. Du är rak och ärlig.
 4. Neutrala sinnet. Är det sant yogiska sinnet. Det sammanför det begränsande i negativa sinnet och de oändliga möjligheterna i det positiva och fattar sedan ett beslut från ett objektivt, balanserat övervägande. I obalans – du kan känna dig som ett offer. Har svårt att förstå vad som händer dig och varför. När det nuetrala sinnet är i balans är du en god lyssnare, du påverkar andra genom ditt lugn. Du är intregrerad i din kropp. Du ser inte på tillvaron i rätt eller fel. Du behöver ingen erkänsla – du har redan allt inom dig.
 5. Fysiska kroppen. Nu har vi kommit till den del av dig som ses av omvärlden och i spegeln. Den fysiska kroppen ger dig möjlighet att skapa balans i alla olika delar av ditt liv. Det är viktigt att sköta om kroppen. Äta balanserat. Träna lagom mycket. Hålla kroppen ren och frisk. Genom att stärka din fysiska kropp kan du fungera som din egen mentor och lyfta dig själv – och så småningom andra. När din fysiska kropp är i obalans kan du vara rädd för att tala inför andra och ta på dig ansvar för att leda andra. När i balans upplever du livets alla sensationer med dina sinnen. Du förmår släppa taget om sådant du inte längre behöver för att lämna utrymme till det som är viktigast i ditt liv.
 6. Glorian/ljusbågen. Sammankopplas med tredje ögat, säte för intuition. Du känner på dig vad som är bäst i varje given situation utan att ha en logisk förklaring. Du har förmågan att tona in till den innersta essensen av tillvaron. Om i obalans kan du bli stirrig och ofokuserad.När ibalans har du förmågan att förverkliga allt du tror på och vill. Du kan lätt tona in dig i det universella flödet. Allt blir så lätt. Du är sann mot dig själv, enkel och rak i din kommunikation.
 7. Auran. Det naturliga elektromagnetiska fältet som omger den fysiska kroppen. Detta fält bildas av prana (livskraft) som flödar genom vårt energisystem. Genomvåra energikanaler, nadis. Det sägs att allt som händer dig i livet först äger rum i auran, som studerar och filtrerar informationen. Auran skyddar dig mot negativitet och infektioner. Reflekterar den du är, din personlighet, din karaktär och hälsa. En svag aura kan medföra att du känner dig styrd av andra, isolerar dig och blir försvarsbenägen. En stark auran gör att du aldrig behöver känna dig hotad eftersom du vet vem du är och är trygg i dig själv. Du förmår leva livet fullt ut och kan även inspirera andra omkring dig.
 8. Praniska kroppen. Via andningen som flödar genom dina energikanaler fyller åttonde kroppen ditt system med prana, livskraft. Så får den fysiska kroppen obegränsad tillgång till all den kraft som finns i universum. Den praniska kroppen innehåller också rörelseenergi där prana är den vitala energin och apana den utrensande. Prana kommer in i kroppen via inandningsluften, maten, vattnet, genom huden via massage, via solen osv. Apana lämnar kroppen via utandningsluften från lungorna, urin, avföring, svettning, slem och tårar. När din praniska kropp är i balans är din andning lugn och djup och ingenting kan rubba dig. Du är fri från rädsla och vet hur du ska hushålla med dina resurser. Din blotta närvaro verkar helande på andra.
 9. De subtila kroppen. Här finns all kunskap om skapelsen och livet. Det sägs att i dödsögonblicket kapslas själen in i den subtila kroppen och tar med sig all kunskap när den lämnar kroppen. När den subtila kroppen är välbalanserad kan du se bortom det vardagliga, bortom ytan. Att bemästra sin subtila kropp är att uppnå visdom och förstå hur allt hänger samman. Det finns inga mysterier längre. Du fylls av stillhet och tålamod och kan se förbi alla hinder.
 10. Den strålande kroppen. Den är det yttersta skiktet i auran. Med en strålande kropp i balans är du omgiven av en skimrande sfär av rent ljus 2,5 meter ut i alla riktningar. Ingen negativitet förmår ta sig igenom. All inre negativitet neutraliseras och upplöses. Du utstrålar en majestätisk elegans och omger dig själv med skönhet i alla aspekter av tillvaron. Du har nerver av stål och glimten i ögat. Du är orädd och gör allting med finess.
 11. Den elfte kroppen. Är summan av alla de andra. The Commandcenter. Härifrån styrs alla de tio kropparna. Härifrån bemästrar du din fysiska och mentala verklighet. Du är redo att agera där du normalt skulle reagerat. Du ser allting väldigt klart och förmår lyfta andra så långt som de själva är beredda att bli upplyfta.
 12. Noll – cirkeln, utan slut. När vi mediterar i yogan söker vi detta nolläge. Den absoluta tystnaden i det inre. Om den ständiga rösten i huvudet tystnar om du säger ”Håll tyst!” då har du kontroll över sinnet  och har uppnått nolläget. Du har också förmågan till medkänsla som omfattar allt och alla.