Forskning

IMG_0180.jpg-for-web-normalDet senaste inom forskningen när det gäller yoga och meditation läste jag i Holone. En intressant tidskrift som på ett vetenskapligt sätt presenterar forskning inom kognitiv neurovetenskap, med många intressanta artiklar.

Nu senast under rubriken ”Salutogenboost”. (salutogen betyder hälsans ursprung)

Professor Herbert Benson vid Harvard Medical School har presenterat forskningsresultat som påvisar effekter av det han döpt till ”The Relaxation Respons”. Studien i sin helhet kan jag inte presentera här, men väl några rader om resultaten. När vi gör yoga och mediterar, gärna med fokus på en fras, ljud, bön eller en kroppsdel slutar vi fokusera på de ständiga tankeströmmarna.

R.R-effekten motverkar därmed stressens negativa fysiska påverkan och minskar risken för högt blodtryck, oro coh ångest, sömnproblem, diabetes, reumatiska sjukdomar, åldrande och vissa typer av cancer. Lugnet orsakar biokemiska förändringar med minskad ämnesomsättning, lägre syrekonsumtion, sänkt blodtryck, puls och andningsfrekvens. Man såg även påverkan på gennivå, DNA. Mitokondrierna, som är cellens kraftverk, fick en ökad återhämtningsförmåga och ökade därmed cellens motståndskraft. Man såg positiva förändringar när det gällde insulin (som tar hand om blodsockret) och telomererlängd. Telomeren, som är en markör för cellåldrande. En annan gen, som utlöser inflammation i kroppen, blev minre aktiv. Denna gen är kopplad till inflammation och därmed stressjukdomar, reutmatiska sjukdomar och vissa former av cancer.

Här finns mycket mer att studera och forskningen är bara i sin linda. Hoppas kunna återkomma med mer information. Holone finns bara för prenumeration.

Vetenskap och forskning

Inom forskningen ska man försöka bevisa en hypotes, oftast kvantitativt. Man undersöker t ex hur mycket ett nytt läkemedel sänker blodtrycket hos ett visst antal undersökta individer och behandlingen är säker och kostnadseffektivt.

De undersökningar som görs inom Komplementärmedicinen är ibland kvantitativa, men oftare kvalitativa. D v s man kanske gör en pilotstudie där man gör djupintervjuer med deltagarna.

Det finns många vetenskapliga studier på yogans effekter. De flesta gjorda på de stora universiteten och sjukhusen i USA. Och det finns massor att läsa på internet för den som är intresserad av att veta mer.

Det görs en hel del forskning i Sverige också. Bl a finns studier över yogans effekt på sömnen, ryggbesvär, utmattningsdepression och hjärtsjukdom. Dessa kan du läsa om på Göran Bolls hemsida www.medicinskyoga.se.

Man brukar säga att alla seriösa studier gjorda på Mindfulness kan du överföra till Kundaliniyogan, eftersom det du vill uppnå med Mindfulness uppnår du med råge inom Kundaliniyogan.

Men du kan lika gärna låta bli att läsa om forskningen.Yogan har den effekt den har oavsett vad du läser. Men läs gärna på lite om yogans filosofi och historia. Det är spännande läsning.

Se mer under Litteraturtips.

Senaste nytt på forskningsfronten i Sverige är en nyligen avslutad studie på hjärtintensiven på Danderyds Sjukhus i Stockholm avseende tillfrisknande hos infarktpatienter. Resultaten är mycket positiva och man har nu fortsatt studien på hjärt-kärlsjuka, som ännu inte drabbats av hjärtinfarkt och på patienter med förmaksflimmer.

Mitt i min nyfikenhet och mitt letande kan jag känna att jag egentligen inte behöver vetenskapliga bevis. Jag mår själv så mycket bättre tack vare yoga/meditation och förhoppningsvis kommer du också att göra det.

Man behöver kanske inte undra så mycket.

De intressantaste frågorna är ibland de vi inte har något svar på.

Men en sak vet jag, att över 300 miljoner människor håller på med yoga. Det är nämligen världens mest utövade disciplin!

Varmt välkommen i gänget!